zondag, augustus 25, 2019
Home > Kerker > Meedogenloze dictators

Meedogenloze dictators

Hieronder volgt een lijst met korte beschrijvingen van de 10 meest gewelddadigste dictators. Ze kwamen meedogenloos uit de hoek. Hoeveel mensen hebben ze vermoord? Wat deden zij precies? Ze gingen over lijken voor macht.

schermafbeelding-2016-10-28-om-13-59-41

Mao Zedong, China

Aan de macht van 1949 tot 1976.

Mao Zedong was een dictator van China. Hij was een politieke partijleider. Boeren moesten bijdragen aan staalproductie. Ongeveer 38 miljoen mensen stierven aan de gevolgen van hongersnood. Veel (hoog)leraren en artsen werden opgesloten in concentratiekampen en/of vermoord. De ouders van kinderen die betrapt werden op het stelen van eten, moesten hun nakomelingen levend begraven. Mao Zedong heeft 78 miljoen doden op zijn geweten.

 

Jozef Stalin, Rusland

Aan de macht van 1922 tot 1953.

Jozef Stalin was een Sovjet-Russisch politicus. Na de dood van Vladimir Lenin, wist Jozef Stalin de macht te krijgen in de Sovjet-Unie. Hij was de enige leider van Rusland tot aan zijn dood (1953). Hij wist in een snel tempo Rusland te industrialiseren en Rusland tot een grootmacht te transformeren. In de Tweede Wereldoorlog wist hij Adolf Hitler te verslaan. Hij stond aan het hoofd van het Politburo (het centrale comité van de communistische partij). Dit bureau voerde onder andere de ‘Grote Schoonmaak’ in 1930 uit en blonk verder uit in deportaties, executies, afpersing, bedreiging en foltering. Jozef Stalin heeft 23 miljoen doden op zijn geweten.

 

Adolf Hitler, Duitsland

Aan de macht van 1933 tot 1945.

Adolf Hitler was leider van de politieke partij: de NSDAP. Hij werd later minister-president. Hitler had een enorme macht over het Duitse volk. Hij had een dictatuur land gevormd onder zijn leiding. Later werd hij ook nog president. Een kenmerk van Hitler‘s politiek was zijn extreem-racistische nazi-ideologie. Dat wil zeggen dat Ariërs de ideale mensen waren. Het Arische ras had blond haar, blauwe ogen, een lichte huidskleur en een lang postuur. Als je er niet zo uit zag, was je minderwaardig. Hitler had vooral haat aan Joden. Maar ook aan Zigeuners, gehandicapten, homo’s, Jehova getuigen, mensen uit Slavische landen, Russen en donkere mensen. Adolf Hitler heeft 17 miljoen doden op zijn geweten.

 

Leopold II van België, Congo

Aan de macht van 1865 tot 1909.

Leopold II van België was prins van België en daarna werd hij koning (tot aan zijn dood). Hij was de stichter en bezitter van Congo, dat was toen een vrijstaat. Hij werd daardoor ook dictator van Congo genoemd. Leopold II verdient veel geld aan Congo. Hij zegt zelfs dat hij van Congo houdt, omdat de slaven hem veel geld opleveren. Terwijl hij echter nooit in Congo is geweest. Leopold II vermoorde mensen door de dorpen te verbranden en slaven tot de dood te slaan. Mensen werden onthoofd, waarna hun hoofden en geslachtsdelen in het openbaar werden vertoond. Leopold II van België heeft 15 miljoen doden op zijn geweten.

 

Chiang Kai-Shek, China en Taiwan

Aan de macht van 1925 tot 1975.

Chiang Kai-Shek was een Chinees nationalistisch politicus. Chiang werd president van China. Een paar jaar later trad hij af als president. Hij vluchtte naar Taiwan, waar hij en ongeveer 2 miljoen volgelingen, die hem achterna waren gekomen, zich vestigden. De Republiek China bleef voortbestaan op Taiwan. Twee jaar later werd Chiang opnieuw als president van China “verkozen”. Met behulp van de Verenigde Staten wist Chiang zich aan Taiwan vast te houden. Hij was verantwoordelijk voor de massamoorden in Shanghai, waar meer dan 5.000 communisten en studenten omkwamen. Ook was hij verantwoordelijk voor het doden van 20.000 Taiwanezen, een groep die vooral bestond uit leiders en intellectuelen. Chiang Kai-Shek heeft 10 miljoen doden op zijn geweten.

 

Hideki Tojo, Japan

Aan de macht van 1941 tot 1944.

Hideki Tojo was een Japanse militair en politicus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij had een carrière binnen het Japanse Keizerlijke Leger. Hij werd bevorderd tot generaal-majoor. Daarna stond hij aan het hoofd van het Kanto-leger. Ook werd hij benoemd tot stafchef van het Kanto-leger. Hij was minister van Oorlog. Hij werd later nog premier/minister van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Hij bleek bereid te zijn om met de Amerikanen tot een overeenkomst te komen, maar hij steunde toch de aanval op Pearl Harbor. Ook was hij in oorlog met China. Hideki Tojo wist uiteindelijk dat hij toch zou gaan verliezen en wou poging tot zelfmoord plegen. Hij schoot zichzelf in zijn borst, maar hij overleefde deze poging en werd later gearresteerd door de geallieerden. Hij werd schuldig bevonden aan het beginnen van oorlog tegen diverse landen en onmenselijke behandelingen van krijgsgevangenen. Hij werd op 23 december opgehangen in Tokio. Hideki Tojo was verantwoordelijk voor de dood van Chinezen en het goedkeuren van biologische experimenten op krijgsgevangenen. Hideki Tojo heeft 5 miljoen doden op zijn geweten.

 

Vladimir Lenin, Rusland

Aan de macht van 1917 tot 1924.

Vladimir Lenin kwam uit een arm gezin. Toen zijn broer tot de dood werd veroordeeld (omdat hij een aanslag wou plegen), begon hij steeds revolutionairder te denken. Hij sloot zich aan bij een Marxistische beweging (hij voelde zich aangetrokken door de ideeën van Marx) waardoor hij naar Sint-Petersburg verhuisde. Hij had daar de leiding. De partij van Vladimir Lenin maakte een begin aan de revolutie. Er was in die tijd een grote stijging van fabrieksarbeiders. Vladimir Lenin opende het vuur op de demonstranten. Zijn groep heette de Bolsjewieken. Vladimir Lenin gaf de opdracht tot de executie van Russische ministers en de koninklijke familie tijdens de burgeroorlog. Hij gebruikte de Rode Terreur (geweld tegen burgers en gevangenen tijdens de Russische Burgeroorlog) om de oppositie de mond te snoeren. Verder werden geestelijken gespiesd en rebellen levend begraven. Vladimir Lenin heeft 4 miljoen doden op zijn geweten.

 

Ismail Enver Pasja, Turkije

Aan de macht van 1913 tot 1919.

Ismail Enver Pasja was een nationalistisch Turks leider en militair. Hij droomde van één groot Turks en islamitisch rijk, de Turan. Hij was verantwoordelijk voor de hongersnood. Hij gaf de opdracht voor de Armeense volkenmoord. Die leidde tot een sterfgeval van meer dan 1,5 miljoen mensen. Armeniërs werden gedwongen om naakt te marcheren door woestijnen. Veel mensen stierven door uitputting. Ismael Enver Pasja heeft 2,5 miljoen doden op zijn geweten.

 

Pol Pot, Cambodja

Aan de macht van 1975 tot 1979.

Pol Pot was een maoïstische (een vorm van communisme, denk aan Mao Zedong) revolutionair. Hij was ook premier van Democratisch Kampuchea. Dat gebeurde in 1975. Stedelingen werden verplicht om naar het platteland te verhuizen; om daar te werken of dwangarbeid te verrichten. Er vonden executies plaats, maar er was ook sprake van hongersnood. Pol Pot heeft 1,7 miljoen doden op zijn geweten.

 

Kim il Sung, Noord-Korea

Aan de macht van 1948 tot 1994.

Kim il Sung was een Koreaans communistisch politicus, militair en schrijver die de Democratische Volksrepubliek Korea heeft geleid vanaf de stichting in 1948 tot 1994. Kim il Sung werd premier van Noord-Korea. In 1950 brak de Koreaanse oorlog uit tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Noord-Korea hoorde bij Rusland en Zuid-Korea bij de Verenigde Staten. Na de dood van Stalin volgde hij de Russische lijn van het Stalinisme (de praktijk van het communisme tijdens het regime van Stalin). Kim il Sung was ervan overtuigd om de twee landen te verenigen tot één communistische staat. Hij bepleitte een neutrale koers, hij koos dus voor geen enkele partij. In die tijd dat hij regeerde werden gevangenen in de straf- en werkkampen gedwongen om hun eigen graf te graven voordat ze neergeslagen werden met hamers. Zwangere vrouwen in kampen werden gedwongen tot harde arbeid om miskramen af te dwingen. Kim il Sung heeft 1,6 miljoen doden op zijn geweten.

Soraya Gerritsen
Soraya Gerritsen | Gezellig / rustig / grappig | Mijn held: Mijn vader.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *